Past Lectures
Outside lectures and presentations 
in Poland (1992 - 2005)  
1994.08.21
Yoga and Ancient Slavs
Związki jogi z kultami dawnych Słowian 
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowosci 
Est. by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p. 
Warsaw, Poland 
1995.10.22
Higher States of Consciousness 
Wyższe stany Świadomości - czym one są i jak je osiągnąć
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowości 
Esteblished by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p. 
Warsaw, Poland 
1996.01.21
Law of Karma 
Prawo Karmy
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowosci 
Esteblished by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p. 
Warsaw, Poland
1996.05.17
How To Overcome Stress Through Yoga
Jak radzić sobie ze stresem - techniki relaksacji
Stoważyszenie Społeczne - Życie i Rozwój
Klub Rozwoju Indywidualnego
Ul. Konopnickiej 6
Warsaw, Poland 
1996.06.15
India
Indie 
Prelekcja z prezentacją dwuch filmów o Indiach
Galeria Azjatycka
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland 
1996.10.29
Ethics In Yoga
Nauki Moralne Jogi 
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Galeria Nusantara
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Nowogrodzka 18a
Warsaw, Poland 
1998.12.08
Shri Vidya - Jnana Yoga
Sri Vidya - Joga Poznania 
Instytut Socjologii - Prof. Paweł Załęcki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Ul. Mickiewicza 121
Toruń, Poland 
2000.07.21
Meditation on Tarot’s Major Arcana
Główne Arkana Tarota
Spotkanie z cyklu: Tarot sztuka medytacji
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland 
2000.08.06
Shri Vidya - Philosophy of Liberation
Sri Vidya - Filozofia Wyzwolenia
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland 
2001.07.14
Shri Yantra - The Sacred Hindu Mandala
Sri Jantra - Tajemniczna Mandala Hinduizmu
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland
Currently, retired... Meditating on the shore of Lake Michigan (1978), 
where in about 1894 Swami Vivekananda's mind began to merge in Brahman, 
and where the Swami saw his Guru, Shri Ramakrishna. 

free web stats